Trang chủ / Review (page 18)

Review

Giá Nào Cũng Yêu

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Lisa Kleypas NXB  NXB Lao Động Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  359 Ngày xuất bản  03-2015 Giá bán Giới thiệu sách Lần thứ ba …

Đọc thêm

Hetty Đi Tìm Mẹ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jacqueline Wilson NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  347 Ngày xuất bản  12-2014 Giá bán Giới thiệu sách Hetty là …

Đọc thêm

Người Con Trai

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jo Nesbo NXB  NXB Hà Nội Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  460 Ngày xuất bản  02-2017 Giá bán Giới thiệu sách Sonny Lofthus là …

Đọc thêm

Rồng Đỏ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Thomas Harris NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  399 Ngày xuất bản  10-2014 Giá bán Giới thiệu sách Những vụ …

Đọc thêm

Khu Vườn Đêm Của Tom

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Philippa Pearce NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  249 Ngày xuất bản  09-2015 Giá bán Giới thiệu sách Một khu …

Đọc thêm

Đứa Trẻ Thứ 44

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Tomrob Smith NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  361 Ngày xuất bản  07-2014 Giá bán Giới thiệu sách Matxcơva một ngày …

Đọc thêm

Làm Dâu Cõi Chết

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Yangsze Choo NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  IPM Số trang  392 Ngày xuất bản  08-2016 Giá bán Giới thiệu sách Vào một năm …

Đọc thêm

Thành Phố Trộm

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  David Benioff NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  385 Ngày xuất bản  12-2016 Giá bán Giới thiệu sách _Đúng như …

Đọc thêm

Chuyện Despereaux

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Kate Di Camillo NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  240 Ngày xuất bản  03-2010 Giá bán Giới thiệu sách Ngày …

Đọc thêm

Những Chuyến Xa Nhà Của Katy

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Susan Coolidge NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  401 Ngày xuất bản  10-2014 Giá bán Giới thiệu sách Quãng thời …

Đọc thêm

Giọt Lệ Quỷ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jeffery Deaver NXB  NXB Lao Động Công ty phát hành  Bách Việt Số trang  500 Ngày xuất bản  05-2015 Giá bán Giới thiệu sách Đôi khi, kẻ …

Đọc thêm

Nhà Đen

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Kishi Yusuke NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  IPM Số trang  Đang cập nhật Ngày xuất bản  12-2016 Giá bán Giới thiệu sách Nhà …

Đọc thêm

Cứu Với Xin Tha Thứ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Guillaume Musso NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  308 Ngày xuất bản  06-2014 Giá bán Giới thiệu sách “Thưa các ngài, …

Đọc thêm

Đêm Sau Lễ Ra Trường

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Vladimir Tendriacov NXB  NXB Lao Động Công ty phát hành  Đông Tây Số trang  138 Ngày xuất bản  04-2016 Giá bán Giới thiệu sách Đêm sau lễ …

Đọc thêm

Giây Phút Này

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Guillaume Musso NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  334 Ngày xuất bản  01-2016 Giá bán Giới thiệu sách Một ngọn …

Đọc thêm

Cứu Tinh Vũ Trụ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Victor Slipentruc NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Đông Tây Số trang  651 Ngày xuất bản  06-2013 Giá bán Giới thiệu sách Tiểu thuyết Cứu …

Đọc thêm

Lạc Mất Và Hy Vọng

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Colleen Hoover NXB  NXB Lao Động Công ty phát hành  Thái Uyên Số trang  504 Ngày xuất bản  07-2014 Giá bán Giới thiệu sách Họ đã lạc …

Đọc thêm

Lựa Chọn Của Trái Tim

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Nicholas Sparks NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  390 Ngày xuất bản  09-2009 Giá bán Giới thiệu sách Trong một thị …

Đọc thêm

Vũ Trụ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Carl Sagan NXB  NXB Thế Giới Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  570 Ngày xuất bản  06-2016 Giá bán Giới thiệu sách Mười ba câu …

Đọc thêm

Chân Trời Đảo Ngược

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Marc Levy NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  394 Ngày xuất bản  09-2016 Giá bán Giới thiệu sách Ý thức …

Đọc thêm

Bốn Thỏa Ước

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Don Miguel Ruiz NXB  NXB Hà Nội Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  165 Ngày xuất bản  11-2015 Giá bán Giới thiệu sách Nhà văn …

Đọc thêm