Học tập - Tham khảoList

5 sách hay về thẩm phán cung cấp thông tin đa dạng và chuyên sâu

Thẩm phán là những người có vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống tư pháp. Họ đảm bảo tính công bằng và sự tuân thủ luật lệ trong các phiên tòa, đồng thời đóng vai trò quyết định trong việc truy cứu sự công bằng và an ninh xã hội. Để hiểu rõ hơn về công việc và vai trò của thẩm phán, chúng ta có thể tìm hiểu qua những cuốn sách hay này.

Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự – Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự

Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự – Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự

Cuốn sách gồm có các phần chính sau đây:

 • Phần I: Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự
 • Phần II: Các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự
 • Phần III: Các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự
 • Phần IV: Tìm hiểu các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự

Sổ Tay Thẩm Phán

Sổ Tay Thẩm Phán

Sổ tay Thẩm phán là một nguồn tư liệu quý giá để hỗ trợ đắc lực cho các thẩm phán trong công việc xét xử hàng ngày của họ. Trong những năm qua, Sổ tay Thẩm phán đã trở thành tài liệu tham khảo tiêu chuẩn cho các Thẩm phán và góp phần nâng cao kỹ năng xét xử của họ, đặc biệt là đối với các Thẩm phán mới được bổ nhiệm.

Có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và có những văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng trong hoạt động xét xử tại Tòa án. Mặt khác, trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ ngày 11 tháng 01 năm 2007 và trở thành thành viên của nhiều Công ước, điều ước quốc tế song phương và đa phương, do vậy việc nâng cao năng lực xét xử của các Thẩm phán là việc làm cần thiết.

Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Từ Năm 2007-2018

Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Từ Năm 2007-2018

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

 • Phần I. Các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự
 • Phần II. Các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự
 • Phần III. Các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hành chính
 • Phần IV. Các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế – lao động

Tuyển Tập Các Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (Áp Dụng Các Án Lệ Trong Thực Tiễn Xét Xử)

Tuyển Tập Các Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (Áp Dụng Các Án Lệ Trong Thực Tiễn Xét Xử)

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

 • Phần thứ nhất. Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, lao động
 • Phần thứ hai. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự
 • Phần thứ ba. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự
 • Phần thứ tư. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hành chính
 • Phần thứ năm. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về lao động

Các Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao

Các Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao

 • Phần thứ nhất: Các Án lệ
 • Phần thứ hai: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự
 • Phần thứ ba: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự
 • Phần thứ tư: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế
 • Phần thứ năm: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về lao động
 • Phần thứ sáu: Các nghị quyết mới của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Lời kết

Việc đọc các cuốn sách về thẩm phán không chỉ mang lại cho chúng ta kiến thức về hành nghề này mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quy trình xét xử và hệ thống tư pháp. Các cuốn sách này là nguồn thông tin quý giá để mở rộng hiểu biết và nắm bắt được những khía cạnh sâu xa trong lĩnh vực này.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button