ListTheo chủ đề

Những cuốn sách viết về Bác Hồ kính yêu nên đọc

Đất nước Việt Nam vô cùng may mắn khi có chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Chúng ta được sống cuộc sống êm ấm ngày hôm nay cũng phần lớn nhờ công ơn của Người. Những cuốn sách viết về Bác sau đây được tuyển chọn giới thiệu đến độc giả để phần nào ghi nhớ công ơn cũng như tiếp nối tư tưởng của người cho nhiều thế hệ mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Đất nước.

Hồ Chí Minh Tiểu Sử – Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Xem giá bán
Kế thừa một số cuốn tiểu sử viết về Bác trước đây, bằng những tư liệu chân thực, cuốn sách trình bày một cách vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.

Bác Hồ Kính Yêu

Xem giá bán
Hồ Chủ tịch là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ. Càng nhớ ơn và kính yêu Bác bao nhiêu, chúng ta càng muốn biết những chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác, để học tập, noi gương Bác, rèn luyện mình trở thành những chiến sĩ trung thành và xuất sắc, kế tục sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Hồ Chí Minh Chân Dung Một Tâm Hồn Và Trí Tuệ Vĩ Đại – GS. Trần Văn Giàu

Xem giá bán
Nội dung cuốn sách viết về Bác bao gồm các  bài giới thiệu chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng lời văn truyền cảm, chỉ với một số bài viết ngắn , đã khắc họa chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tinh tế. Đó là chân dung của một tâm hồn vĩ đại, một nhân cách giản dị, lão thực, hòa mình với thiên nhiên, yêu thương đồng bào mình và giai cấp lao động cần lao được kết tinh từ cội nguồn chủ nghĩa yêu nước truyền thống của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Đây cũng chính là nguồn gốc để hình thành tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ.

Ngoài ra, sách còn có những bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Với một cách nhìn biện chứng và phân tích sâu sắc, những giá trị của tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của bậc vĩ nhân – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh – đã được hệ thống hóa, vừa mở rộng và đào sâu; khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước – GS. Trình Quang Phú

Xem giá bán
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng, sớm được tiếp thu những tư tưởng yêu nước tiến bộ, Người đã bôn ba khắp năm châu tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết cách mạng vô sản vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuốn sách Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước được tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết cấu thành hai phần diễn tả từ lúc Bác lên đường đi cứu nước cho đến cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc xâm lược để lấy lại hòa bình dân chủ cho nhân dân.

Bác Hồ Với Các Kỳ Đại Hội Đảng – Hà Minh Hồng

Xem giá bán
Bác Hồ là linh hồn, là người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị thành lập Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II & III của Đảng. Những câu chuyện về Người trong ba sự kiện trọng đại của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phác họa cụ thể công lao và phong cách làm việc của người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, được mãi mãi lưu giữ trong ký ức nhân dân và mỗi người cộng sản Việt Nam.

Hồ Chí Minh Thơ Và Đời

Xem giá bán
Đi vào thế giới của thơ Chủ Tịch Hồ Chí Minh là đi vào một thế giới tinh thần kỳ diệu, giàu sức cuốn hút. Mỗi thế hệ công chúng Việt Nam lại cảm nhận được, tìm thấy được ở thơ Người những điều kỳ diệu mới. Đọc, tìm hiểu, khám phá, nghiên cứu thơ Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu tự nhiên không chỉ của giới nghiên cứu, phê bình, giảng dạy văn học, mà còn của đông đảo các thế hệ công chúng Việt Nam.

Bác Hồ Với Miền Nam – Sông Lam

Xem giá bán
Cuốn sách viết về Bác Hồ Với Miền Nam cho thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn trong tình cảm của mỗi người.dân miền Nam, dù họ đã được gặp hoặc chưa một lần gặp Người. Sách tập hợp những bài viết liên quan đến hành trình từ Huế đến Sài Gòn của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Những hoạt động chính yếu của Người: làm thông ngôn giúp nông dân Huế, theo học tiếng Pháp tại Bình Định, dạy học ở trường Dục Thanh… đều được tổng hợp đầy đủ trong phần đầu cuốn sách.

Phần Phụ lục tập trung vào nội dung tài liệu cương lĩnh chính trị, thư từ, điện tín… Bác Hồ gửi vào miền Nam thành đồng trong hai cuộc kháng chiến. Những lời thăm hỏi, động viên chiến đấu, chúc mừng đồng bào miền Nam, tựu trung lại đều thể hiện tình cảm hết sức cao quý: Miền Nam luôn trong trái tim Người!

Bác Hồ Với Nhân Dân Các Dân Tộc Việt Nam – Vũ Kim Yến

Xem giá bán
Người viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau… Ngày nay, nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có “Nha Dân Tộc Thiểu Số” để săn sóc cho tất cả các đồng bào… Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta…”

Cuốn sách viết về Bác sẽ góp phần làm rõ hơn quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Qua đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Bác Hồ – biểu tượng đoàn kết của Đảng, của các dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button