ListTheo chủ đề

8 sách hay về đấu thầu giúp hiểu rõ và thành công trong việc đấu thầu

Đấu thầu là một quy trình quan trọng trong việc tìm kiếm nhà thầu và chọn đối tác phù hợp cho các dự án. Để nắm bắt được kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào quá trình này, việc đọc sách là một cách hiệu quả để tiếp cận với lĩnh vực đấu thầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 8 cuốn sách hay về đấu thầu, từ những nguyên tắc cơ bản và chiến lược đến các case study và gợi ý giải pháp. 

Hệ thống toàn văn Luật Đấu thầu – Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Hệ thống toàn văn Luật Đấu thầu – Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2019).

Theo quy định của Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT, thời gian đánh giá đối với hồ sơ dự thầu qua Hệ thống mạng (E-HSDT) như sau:

 • Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá E-HSDT không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ. Trong trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Nhằm giúp quý độc giả tìm hiểu những quy định nêu trên, Siêu thị sách liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Hệ thống toàn văn Luật Đấu thầu – Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

 • Phần thứ nhất: Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Phần thứ hai: Luật Đấu thầu và quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư
 • Phần thứ ba: Quy định về giám sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động và cung cấp thông tin về đấu thầu
 • Phần thứ tư: Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Áp Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng

Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Áp Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng

Ngày 28-02-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực từ ngày 20-4-2020). Theo đó, nhà đầu tư tham dự thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện:

 • – Không có cổ phần hoặc vốn góp với: Nhà thầu tư vấn thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế, dự toán; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
 • – Nhà đầu tư tham dự thầu và nhà thầu tư vấn không cùng có tỷ lệ sở hữu từ 30% vốn cổ phần, vốn góp trở lên của một tổ chức, cá nhân khác đối với từng bên.
 • – Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có tỷ lệ sở hữu vốn trên 49% cổ phần, vốn góp của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, ngày 16-12-2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; và nhiều văn bản khác liên quan đến công tác đấu thầu;…

Nhằm giúp quý độc giả tìm hiểu những quy định nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

 • Phần thứ nhất. Quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
 • Phần thứ hai. Luật Đấu thầu và quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư
 • Phần thứ ba. Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 • Phần thứ tư. Quy định về giám sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động và cung cấp thông tin về đấu thầu
 • Phần thứ năm. Quy định về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Phần thứ sáu. Luật Đầu tư công

Luật Đấu Thầu (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bổ Sung 2016, 2017, 2019)

Luật Đấu Thầu (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bổ Sung 2016, 2017, 2019)

Cuốn sách bao gồm các văn bản pháp luật điều chỉnh trách nhiệm của các bên liên kết và hoạt động đấu thầu, chẳng hạn như lựa chọn tư vấn và nhà đầu tư. Các sáng kiến ​​đầu tư theo cơ cấu đối tác công tư, lựa chọn nhà thầu dầu khí…

Đấu Thầu Trong Xây Dựng

Đấu Thầu Trong Xây Dựng

Cuốn sách muốn gửi tới đọc giả và những người quan tâm nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến đấu thầu và nghiệp vụ đấu thầu dự án đầu tư xây dựng.

Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 300 Câu Hỏi Đáp Xử Lý Tình Huống Trong Đấu Thầu Truyền Thống Và Đấu Thầu Qua Mạng

Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 300 Câu Hỏi Đáp Xử Lý Tình Huống Trong Đấu Thầu Truyền Thống Và Đấu Thầu Qua Mạng

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Tổng đầu tư toàn xã hội tăng dần theo từng năm. Làm thế nào để đồng tiền đầu tư trở nên hiệu quả? Làm thế nào để lựa chọn được nhà thầu phù hợp để cùng chủ đầu tư tạo ra sản phẩm đúng như kế hoạch và mong muốn của nhà đầu tư? Làm thế nào để hoạt động đầu tư của mình không vi phạm pháp luật?

Hàng loạt vấn đề đặt ra đòi hỏi các văn bản Luật, đặc biệt là Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu phải thật sự đi vào cuộc sống, phải bao quát được những tình huống phức tạp, bất cập đang diễn ra trong xã hội, phải có tầm nhìn hướng tới công nghệ và xu thế tương lai, phù hợp với xu thế chung của xã hội tiến bộ,…

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ra đời là một bước tiến lớn trong công tác làm luật. Mạng Đấu thầu quốc gia đang ngày càng phát huy hiệu quả. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động đấu thầu của nước ta đang tồn tại nhiều bất cập, những bất cập đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước; sự lành mạnh của thị trường; xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư; hủy hoại sự sáng tạo, nhiệt huyết xây dựng doanh nghiệp, khát vọng cống hiến cho đất nước của những doanh nhân có tâm với sự phát triển đất nước. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề xây dựng và nghiên cứu khoa học, chúng tôi hiểu những vướng mắc, trăn trở của các nhà đầu tư, các chủ đầu tư dự án, các ban quản lý dự án, bên mời thầu, các nhà tư vấn, các nhà thầu và các nhà hoạch định chính sách. Đó là động lực thôi thúc chúng tôi cho ra đời cuốn sách “Nghiệp vụ đấu thầu – 300 câu hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng”.

Tri thức bao la và vô hạn, trong giới hạn của cuốn sách này chúng tôi mong muốn đem đến cho người đọc:

 • 1. Một phương pháp tiếp cận nhanh nhất, dễ hiểu nhất trước một “rừng” văn bản pháp luật;
 • 2. Hệ thống lại một cách nhanh nhất, trực quan nhất, dễ hiểu nhất về công tác đấu thầu;
 • 3. Những chỉ dẫn cụ thể, trực quan nhất cách giải quyết các vướng mắc trong hoạt động đấu thầu;
 • 4. Những giải pháp xử lý có căn cứ, có lý luận rõ ràng để thực hiện.

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh

Công tác đấu thầu có vai trò ngày càng to lớn trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta. Những quy định có liên quan đến đấu thầu cũng đang được điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu, góp phần tăng cường tính cạnh tranh, côn bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế – xã hội trong đấu thầu.

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

 • Phần I. GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TRONG ĐẤU THẦU
 • Phần II. HỎI ĐÁP VỀ ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 • Phần III. HỎI ĐÁP VỀ ĐẤU THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
 • Phần IV. HỎI ĐÁP VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG ĐẤU THẦU
 • Phần V. HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU CẠNH TRANH RỘNG RÃI TRONG NƯỚC QUA MẠNG CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CỦA ADB/WB
 • Phần VI. XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ ĐẤU THẦU.

Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Cuốn sách được giới thiệu bạn đọc như là một cuốn sách chuyên khảo về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Đặc biệt, cuốn sách đã tiếp cận các vấn đề về đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu gắn với yêu cầu của thị trường và bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam.

Cuốn sách được biên soạn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cho sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, nhu cầu tham khảo của giảng viên và nhu cầu ứng dụng cho các nhà quản lý doanh nghiệp, những người trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cũng như những người quan tâm đến loại hình mua – bán đặc thù này.

Nội dung cuốn sách Nghiệp vụ đấu thầu gồm 7 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu
 • Chương 2: Chuẩn bị đấu thầu
 • Chương 3: Tổ chức đấu thầu
 • Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu
 • Chương 5: Kết thúc đấu thầu
 • Chương 6: Tổ chức các hình thức đấu thầu
 • Chương 7: Quản lý hoạt động đấu thầu

Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Kinh Tế Xây Dựng Và Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Kinh Tế Xây Dựng Và Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Nội dung bao gồm:

 • Mở đầu
 • Chương I: Một số cơ sở lý luận về đấu thầu xây dựng.
 • Chương II: Xác định giá dự thầu gói thầu xây lắp các hạng mục nhà ABCD thuộc dự án Khu Biệt thự cho thuê
 • Số liệu đầu bài
 • Các phụ lục gồm:
 • Phụ lục 1: Giá thị trường mua và thuê cốp pha và hệ chống bằng thép.
 • Phụ lục 2: Giá bơm bê tông thương phẩm trên thị trường.
 • Phụ lục 3: Bảng tiên lượng mời thầu.
 • Phụ lục 4: Các bản vẽ nhà A, B, C, D.

Lời kết

Việc đọc sách là một công cụ hữu ích giúp bạn tiếp cận với lĩnh vực đấu thầu và nắm bắt được những kỹ năng quan trọng để thành công trong việc xây dựng các dự án. Qua 8 cuốn sách hay về đấu thầu mà chúng ta đã khám phá, hy vọng bạn đã có thông tin hữu ích và ý tưởng mới để ứng dụng trong công việc của mình. Hãy bắt đầu trải nghiệm những cuốn sách này và trở thành một chuyên gia đấu thầu chất lượng!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button