Học tập - Tham khảoList

3 quyển sách hay về CFO đáng tham khảo

3 quyển sách hay về CFO mang đến góc nhìn đầy đủ và trực quan về vị trí của giám đốc tài chính trong tổ chức, đồng thời cung cấp các cách thức giải quyết vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến công nghệ thông tin, thuế và tài chính.

Lý Thuyết Quản Trị Tài Chính

Xem giá bán

Tài chính là lĩnh vực rất rộng và năng động. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người và mỗi một tổ chức. Có vô số lĩnh vực và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Những nguyên lý tài chính cơ bản mà bạn sẽ học được từ cuốn sách này có thể áp dụng phổ biến trong các tổ chức ở mọi loại hình kinh tế.

Tài chính có thể được định nghĩa là nghệ thuật và khoa học quản lý tiền tệ. Hầu như mọi cá nhân và tổ chức có thể kiếm tiền hay làm tăng ngân quỹ của mình và phải tiêu và đầu tư lượng tiền của mình. Tài chính tập trung vào cách thức, các thể chế, các thị trường và các công cụ liên quan đến việc chuyển giao tiền tệ giữa các cá nhân, các doanh nghiệp và các chính phủ. Phần lớn những người trưởng thành đều được lợi từ hiểu biết về tài chính, vốn hiểu biết này giúp họ có những quyết định tài chính cá nhân đúng đắn hơn. Những người làm việc trong ngành tài chính được lợi do khả năng làm việc hiệu quả với các vấn đề nhân lực, cách thức, và thủ tục tài chính của một công ty.

Quản trị tài chính có liên quan đến các nhiệm vụ của một giám đốc tài chính trong một công ty kinh doanh. Các giám đốc tài chính phải quản lý các vấn đề tài chính của bất kỳ loại hình kinh tế nào một cách hết sức năng động – đó là các vấn đề tài chính và phi tài chính, bí mật hay công khai, lớn hay nhỏ, tìm kiếm lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Họ thực hiện vô số các nhiệm vụ tài chính khác nhau như lập kế hoạch, tăng tín dụng cho khách hàng, định giá các khoản chi phí dự định đầu tư lớn, và tăng nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Trong những năm gần đây, nền kinh tế biến đổi và những môi trường kinh tế được điều tiết đã làm nhiệm vụ của các giám đốc tài chính thêm quan trọng và phức tạp. Kết quả là có rất nhiều nhà quản lý hàng đầu xuất hiện từ lĩnh vực tài chính.

Một xu hướng khác gần đây cũng rất quan trọng là sự toàn cầu hoá các hoạt động kinh doanh. Các công ty cổ phần Mỹ đã tăng một cách đột ngột doanh thu, lợi tức, đầu tư và các nguồn ngân quỹ vào các nước khác, và ngược lại, nhiều công ty cổ phần nước ngoài cũng đã tăng những hoạt động tương tự như thế này vào nước Mỹ. Những thay đổi này sinh ra nhu cầu phải có các giám đốc tài chính để có thể hỗ trợ công ty quản lý các luồng tiền nhiều loại và chống lại các rủi ro đương nhiên phát sinh từ các giao dịch quốc tế. Mặc dù sự thay đổi này làm cho các chức năng quản trị tài chính thêm phức tạp nhưng cũng tạo ra những cơ hội nghề nghiệp đáng làm và thú vị.

Nội dung quyển sách Lý Thuyết Quản Trị Tài Chính bao gồm các chương cụ thể như sau:

Chương 1: Quản trị tài chính: Vai trò và môi trường

Chương 2: Báo cáo và phân tích tài chính

Chương 3: Lưu chuyển tiền mặt và hoạch định tài chính

Chương 4: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

Chương 5: Rủi ro và lợi nhuận

Chương 6: Định giá chứng khoán

Chương 7: Kỹ thuật lập ngân sách vốn

Chương 8: Rủi ro trong lập ngân sách vốn

Chương 9: Chi phí vốn

Chương 10: Đòn cân nợ và cơ cấu vốn

CFO – Cẩm Nang Giám Đốc Tài Chính

Xem giá bán

Cuốn sách CFO – Cẩm Nang Giám Đốc Tài Chính sẽ tạo ra cho những ai đang đảm nhiệm cương vị giám đốc tài chính một cái nhìn toàn diện về vị trí của bản thân trong tổ chức, đồng thời cung cấp các cách thức giải quyết vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến công nghệ thông tin, thuế và tài chính.

Giám đốc tài chính phải để tâm vào nhiều vấn đề giải trình khác nhau để đảm trách công việc của một người quản lý, mặc dù không phải ở mức độ giải quyết công việc một cách chi tiết. Những phạm vi chính cần quan tâm chính là sự phát triển và duy trì các chỉ số đo lường hiệu suất cũng như các hệ thống kiểm soát. Giám đốc tài chính phải liên hệ với các kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập, đồng thời tạo ra các báo cáo thường lệ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEO)…

Một trong những nhiệm vụ cốt yếu của giám đốc tài chính là phân tích các vấn đề tài chính, dẫn đến những khuyến cáo về hành động cho nhóm quản lý. Trong sách đề cập đến những đề tài như chi phí vốn, hoạch định ngân sách vốn, phân tích rủi ro, tận dụng công suất và điểm hòa vốn.

Cuốn sách này giúp cho giám đốc tài chính có một cái nhìn tổng quan về các chiến lược, các hệ thống kiểm soát và đo lường, các công cụ phân tích tài chính, các nguồn vốn và những lời khuyên để nâng cao chất lượng quản lý – những điều sẽ giúp một nhà quản lý tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho công ty của mình.

Chân Dung Mới Của CFO

Xem giá bán

Làm thế nào để giảm bớt khối lượng công việc và tập trung vào các vấn đề chính? Làm thế nào để giúp nhà quản trị thích ứng nhanh hơn? Làm thế nào để đầu tư nguồn lực cho những cơ hội tốt nhất? Làm thế nào để quản trị rủi ro xuyên suốt tổ chức? Làm thế nào để trở thành bộ phận tài chính tốt nhất thế giới?… Cuốn sách này sẽ phúc đáp cùng bạn tất cả những điều trên và đưa ra những hướng dẫn rõ ràng và chi tiết cho CFO đến với lối tư duy và thực hành tiên tiến trên toàn bộ những lĩnh vực liên quan đến quản trị hiệu suất.

Downloadsach

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button