Trang chủ / Lịch sử - địa lý / Góc Nhìn Sử Việt: Loạn Kiêu Binh

Góc Nhìn Sử Việt: Loạn Kiêu Binh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Triệu Luật

Download sách Góc Nhìn Sử Việt: Loạn Kiêu Binh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : LỊCH SỬ

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Xã hội phong kiến Việt Nam cuối thời Lê – Trịnh đã xảy ra nhiều biến động lịch sử. Việc loạn lạc thời Lê Trung hưng trong lịch sử Việt Nam, do những quân lính gốc ở Thanh – Nghệ cậy mình có công, đã sinh thói kiêu căng, coi thường luật lệ, gây ra và làm trong và ngoài triều chính thời đó hết sức điêu đứng, khổ sở.

Nạn kiêu binh là một trong những nguyên nhân khiến cơ nghiệp Lê – trịnh ở Việt Nam mau đổ nát. Loạn kiêu binh dựng lại bức tranh lịch sử về thời kỳ Lê – Trịnh vào khoảng giữa thế kỷ 18 mà theo Việt Nam sử lược: “… quân ưu binh lại phá nhà và chực giết quan Tham Tụng Nguyễn Quý Cảnh. Những lúc quân ưu binh làm loạn như vậu, tuy nhà chúa có bắt những đứa thủ xướng làm tội nhưng chúng đã quen thôi, về sau hễ hơi có điều gì bất bình, thì lại nổi lên làm loạn”.

Nguyễn Triệu Luật (1903 – 1946) người làng Du Lâm, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội). Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng, ông nội là Hoàng giáp Nguyễn tư Giản, một đại thần triều Tự Đức. Ông là cháu 5 đời của danh sĩ Nguyễn Án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *