Học tập - Tham khảoList

Những cuốn sách về Incoterms 2010 nên tham khảo

Incoterms là các quy tắc chính thức của International Chamber of Commerce – ICC. Bộ quy tắc này mang tính cập nhật để đáp ứng sự phát triển của thương mại quốc tế dựa trên thực tiễn. Với những bạn sinh viên khối kinh tế đang có nhu cầu tìm kiếm sách về incoterms 2010 thì nên lựa chọn những đầu sách dưới đây.

Incoterms 2010 – Phòng Thương Mại Quốc Tế (ICC)

Xem giá bán
Incoterms là các quy tắc chính thức của International Chamber of Commerce – ICC (Phòng Thương mại Quốc tế), Incoterms 2010 cập nhật hóa mới nhất về đáp ứng sự phát triển của thương mại quốc tế, với cân nhắc các thực tiễn. Sách về Incoterm 2010 được Phòng Thương mại Quốc tế biên dịch chuyển tải sát nội dung và phân tích, đáp ứng trong công việc của các sinh viên khối kinh tế – kinh doanh, các doanh nhân, các chuyên viên lĩnh vực vận tải, giao nhận, bảo hiểm, ngân hàng và độc giả quan tâm nghiên cứu. Sách có đặc điểm cụ thể là đối chiếu Anh – Việt kèm theo mục Thuật Ngữ Anh – Việt ở cuối sách giúp độc giả tìm hiểu và sử dụng được các thuật ngữ tiếng Anh trong thương mại quốc tế.

Những Điều Thương Mại Quốc Tế Của ICC – MBA. Nguyễn Văn Dung

Xem giá bán
Trong cuốn sách này của tác giả Nguyễn Văn Dung bạn đọc sẽ tìm hiểu về những điều thương mại quốc tế của ICC với 3 phần lần lượt giới thiệu tổng quan về Incoterms 2010, những đặc điểm quan trong của các quy tắc Incoterms và phần cuối cùng là toàn bộ nội dung của Incoterms 2010 bằng song ngữ Anh Việt phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu học tập.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button