Văn học trong nước

Nguyễn Tuân: Tác Phẩm Và Lời Bình

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Anh Vũ

Download sách Nguyễn Tuân: Tác Phẩm Và Lời Bình ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cuốn sách tuyển chọn những tác phẩm xuất sắc của Nguyễn Tuân: Vang bóng một thời, Chùa Đàn, Người lái đò sông Đà. Bên cạnh đó là những bài bình sắc sảo từ các nhà phê bình văn học: Phan Cự Đệ, Hoàng Như Mai, Hà Minh Đức, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Thị Thanh Minh,…

“Trên dòng sông Đà, ông xuôi, ông ngược hơn một trăm lần rồi, chính tay giữ tay lái sáu chục lần cho những chuyến thuyền then đuôi én sáu chèo. Trí nhớ ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Sông Đà, đối với ông lái đó ấy, như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc tới những cái chấm than, chấm câu và những đoạn xuống dòng…”

(Trích Người lái đò sông Đà)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button