ListTheo chủ đề

5 quyển sách hay về ngành xây dựng nên đọc

Tuyển tập những cuốn sách hay về ngành xây dựng sau sẽ cung cấp những kiến thức quan trọng về chuyên môn, cũng như những quy định cần phải biết trong lĩnh vực này. Sách vừa có thể làm tài liệu tham khảo cho người hoạt động trong ngành xây dựng hoặc sinh viên đang được đào tạo chuyên ngành xây dựng.

Luật Xây Dựng Mới Nhất

Xem giá bán
Luật Xây Dựng là một trong những cuốn sách hay về ngành xây dựng phải đọc. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Quản Lý Dự Án Xây Dựng – S. Keoki Sears & Glenn A. Sears

Xem giá bán
Cuốn Quản lý Dự án Xây dựng của Clough và Sears đã được xem là cẩm nang hướng dẫn toàn diện về quá trình hoạch định lịch trình dự án theo phương pháp đường găng (CPM). Đây là sự kết hợp giữa các nguyên tắc nền tảng cơ bản của phương pháp CPM với trọng tâm hướng đến quy trình lập kế hoạch dự án được thể hiện thông qua một dự án mẫu. Phiên bản này đã được bổ sung nhiều kiến thức mới với các công cụ hướng dẫn cập nhật. Thông tin mới nhất về giá nhân công, vật liệu và trang thiết bị sẽ được cung cấp cùng với nội dung thảo luận nâng cao về các phương pháp quy hoạch và quản lý hiện đại như Cấu trúc phân chia công việc (WBS) và Hệ thống quản lý giá trị thu được (EVMS).

Định Mức Dự Toán Công Trình – Quang Minh

Xem giá bán
Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng. Cuốn sách hay về ngành xây dựng này được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Thi Công Xây Dựng – Bùi Hữu Hạnh

Xem giá bán
Cuốn sách hay về ngành xây dựng này được ra mắt nhằm ngăn ngừa các sự cố công trình trong thi công xây dựng và hạn chế tai nạn lao động. Cuốn sách được tái bản đã bổ sung nhiều quy định mới về quản lý, là cẩm nang cần thiết về an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng cho các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, các thanh tra viên, kiểm tra viên kỹ thuật an toàn và các công nhân làm việc trực tiếp trên các công trường xây dựng.

Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng – Nhiều tác giả

Xem giá bán
Để đáp ứng yêu cầu của thực tế sản xuất và cập nhật cho chương trình đào tạo chúng tôi tổ chức viết cuốn “Kỹ thuật thi công xây dựng”. Sách viết dựa chủ yếu vào cuốn “Kỹ thuật xây dựng” và bổ sung những phần mới do thực tế đòi hỏi. Tuy nhiên đây là sách giáo trình nên chỉ trình bày những nội dung cơ bản nhất. Khi trinh bày một vấn đề trước tiên là trang bị cho người đọc những nguyên lý và cách tư duy sao cho khi tiếp thu sẽ áp dụng có hiệu quả nhất, sau đó là những chi tiết minh họa cụ thể. Với cách tiếp cận như vậy sau khi tiếp nhận kiến thức từ sách người đọc có thể áp dụng khi gặp vấn đề với tư duy logic sẽ sáng tạo giải quyết, không thụ động bắt chước một cách máy móc. Người đọc sẽ tự tin và năng động sẵn sàng vào cuộc khi những vấn đề thực tế đặt ra, phù hợp với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ hiện nay.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button