Học tập - Tham khảoList

5 sách hay về chất thải nguy hại, hãy tăng cường ý thức bảo vệ môi trường

Chất thải nguy hại đã và đang gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người. Để hiểu rõ hơn về loại chất thải này và cách xử lý, tiêu hủy an toàn, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn 5 cuốn sách hay về chất thải nguy hại. 

Giáo Trình Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn

Giáo Trình Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn

Khái niệm về thuật ngữ “Chất thải nguy hại” lần đầu tiên xuất hiện vào thập niên 70 của thế kỉ 20 tại các nước Âu – Mỹ, sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia khác. Sau một thời gian nghiên cứu, tùy thuộc vào sự phát triển khoa học kỹ thuật và xã hội cũng như quan điểm của mỗi nước mà hiện nay trên thế giới có nhiều cách định nghĩa khác nhau về chất thải nguy hại trong Luật và các văn bản dưới Luật về môi trường.

Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại của GS.TS Lâm Minh Triết cung cấp một lượng kiến thức toàn diện về quản lý liên quan đến các loại chất thải nguy hại khác nhau.

Nội dung của giáo trình chia thành 10 chương được cấu trúc trong 4 phần chính:

Phần 1 (Chương 1, 2,3): Giới thiệu tổng quan về các vấn đề chính liên quan đến chất thải nguy hại như: Các khái niệm chung về chất thải nguy hại, giới thiệu chung về loại hình chất thải điển hình.

 • Chương 1: Khái niệm về chất thải nguy hại.
 • Chương 2: Tổng hợp về các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs) dạng chất thải nguy hại.
 • Chương 3: Sự vận chuyển các chất thải nguy hại và ảnh hưởng của chúng tới môi trường.

Phần 2 (Chương 4,5,6): Giới thiệu về một số thực tế liên quan đến chất thải nguy hại như: Khái quát về hiện trạng, đặc điểm của hệ thống quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam và trên thế giới.

 • Chương 4: Hệ thống quản lý chất thải nguy hại
 • Chương 5: Thu gom, lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
 • Chương 6: Đánh giá vị trí xử lý chất thải nguy hại

Phần 3 (Chương 7,8,9): Gồm các vấn đề về kiểm soát, xử lý chất thải nguy hại như kiểm toán chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm chất thải nguy hại và các kỹ thuật cơ bản để xử lý chất thải nguy hại.

 • Chương 7: Ngăn ngừa ô nhiễm chất thải nguy hại
 • Chương 8: Kiểm toán chất thải nguy hại
 • Chương 9: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Phần 4 (Chương 10): Giới thiệu một số chủ đề đặc biệt liên quan đến giải pháp quản lý chất thải nguy hại trong một số trường hợp cụ thể.

Chương 10: Các giải pháp quản lý chất thải nguy hại

Nguy Cơ Ô Nhiễm Môi Trường Của Một Số Nhóm Chất Hữu Cơ

Nguy Cơ Ô Nhiễm Môi Trường Của Một Số Nhóm Chất Hữu Cơ

Ô nhiễm hóa học trong nước mặt có thể góp phần gây ô nhiễm trầm tích, đặc biệt đối với các nhóm chất không phân cực, khó phân hủy và có xu hướng tích tụ và hấp phụ trong các lớp trầm tích. Rò rỉ kênh nước thải, xả bề mặt hoặc bể tự hoại có thể ảnh hưởng đến tầng ngậm nước, đặc biệt ở khu vực nông thôn nơi người dân vẫn lấy nước ngầm trực tiếp từ giếng. Khoan là một nguồn nước uống được. Tuy nhiên, ở Việt Nam, một số lượng lớn các hợp chất hóa học có khả năng gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng vẫn chưa được nghiên cứu.

Do đó, nhằm khắc họa bức tranh tổng thể về hiện trạng các chất hóa học trong môi trường nước tại Việt Nam, nghiên cứu toàn diện về 940 hợp chất hữu cơ vi ô nhiễm trong môi trường nước, trầm tích cùng với khảo sát 16 PFAA (bao gồm 11 PFCA và 5 PFSA) trong môi trường nước tại 04 thành phố lớn của Việt Nam đã được thực hiện..

Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp chủ yếu tập trung vào các vấn đề ô nhiễm môi trường và công nghệ xử lý các loại chất thải phát sinh do các hoạt động công nghiệp, nội dung cuốn sách được chia 3 phần:

 • Phần một trình bày các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và các phương pháp bảo vệ khí quyển. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các quá trình và thiết bị xử lý bụi, các oxit lưu huỳnh, carbon, nitơ, các halogen và hydrocacbon.
 • Phần hai giới thiệu các phương pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước, xác định các chất ô nhiễm nước và các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp cũng như một Sờ công trình xử lý nước thải đã được áp dụng trong thực tế.
 • Phần ba trình bày các phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp, các quy trình công nghệ xử lý theo hướng tận dụng một số chất thải rắn điển hình.

Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

Mục lục:

 • Chương I: Nhận dạng chất thải nguy hại.
 • Chương II: Tác hại của chất thải nguy hại.
 • Chương III: Cơ chế tác động của chất thải nguy hại.
 • Chương IV: Các công nghệ quản lý chất thải nguy hại.
 • Chương V: Những kinh nghiệm quản lý chất thải nguy hại trên thế giới.
 • Chương VI: Hiện trạng chất thải nguy hại ở Việt Nam.
 • Chương VII: Phương hướng quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam.

Quản Lý Chất Thải Rắn – Tập 2: Chất Thải Nguy Hại

Quản Lý Chất Thải Rắn – Tập 2: Chất Thải Nguy Hại

Nội dung cuốn sách với tiêu đề “Chất thải nguy hại”, cung cấp cho sinh viên các ngành kỹ thuật – công nghệ môi trường những kiến thức cơ bản và cập nhật về các vấn đề cơ bản có liên quan đến kỹ thuật, quản lý chất thải nguy hại.

Đồng thời, sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành có liên quan.

Quản lý chất thải rắn tập 2 gồm 6 chương:

 • – Chương 1: Khái niệm về hệ thống quản lý chất thải nguy hại.
 • – Chương 2: Nguồn phát sinh, đặc tính, phân loại và các tác động của chất thải nguy hại.
 • – Chương 3: Thu gom, lưu giữ và chuyên chở chất thải nguy hại.
 • – Chương 4: Trung chuyển và tiền xử lý chất thải nguy hại.
 • – Chương 5: Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại.
 • – Chương 6: Quản lý chất thải nguy hại từ hoạt động y tế.

Quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại là một trong những vấn đề được chú trọng ở các nước đã phát triển và đang trở thành mối quan tâm ở các nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa như Việt Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội hài hòa với các yêu cầu về BVMT, những kiến thức về quản lý chất thải cũng được bổ sung và cập nhật cho phù hợp với nhu cầu quản lý có liên quan tới lĩnh vực này.

Lời kết

Việc tìm hiểu và nắm bắt kiến thức về chất thải nguy hại là ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Qua danh sách 5 cuốn sách hay về chất thải nguy hại được tổng hợp trong bài viết này, hy vọng bạn đã tìm được những thông tin hữu ích để nâng cao ý thức của mình và ứng dụng vào các hoạt động hàng ngày của mình. 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button