Ngoại Ngữ

Language Passport – Preparing For The IELTS Interview

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Carolyn Catt

Download sách Language Passport – Preparing For The IELTS Interview ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : NGOẠI NGỮ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sách có tất cả 10 bài học. Mỗi bài học bắt đầu bằng bài luyện tập cho mỗi phần thi. Trong kỳ thi thật, thí sinh thi Nghe trước tiên, sau đó thi Đọc, Viết và rồi mới đến các phần Nghe và Nói. Do không có sự liên hệ nào giữa các bài luyện tập, bạn có thể tiến hành theo bất kì trình tự nào bạn muốn. Sau mỗi bài luyện tập là đáp án gồm các câu trả lời và lưu ý. Tất cả đáp án của phần luyện kỹ năng và nội dung của các phần nghe được đặt ở cuối sách.

Điều quan trọng là đối với các phần Đọc và Viết bạn nên cố gắng làm trong giới hạn thời gian cho phép. Như vậy, bạn mới có cảm giác đang làm bài thi thật dưới sức ép thời gian. Trong phần thi Nghe, băng chỉ được chạy duy nhất một lần mà thôi. Dĩ nhiên, có thể bạn sẽ muốn nghe lại lần thứ hai, nhưng chỉ sau khi bạn đã kiểm tra xem mình trả lời đúng hay sai.

Nhiều bài luyện tập của phần thi Nói đòi hỏi bạn phải có người để đối thoại cùng, nếu không có ai học cũng thì bạn cũng nên gắng luyện một mình.

Các bài học càng về sau càng giống như một bài thi IELTS đầy đủ, do đó bạn nên theo đúng trình tự các bài học. Tuy nhiên, đối với các phần luyện kĩ năng, bạn có thể cần xem vào bất cứ lúc nào hoặc có thể xem lại lần thứ hai.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button