Kinh doanh - đầu tư

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả: Tư Duy Chiến Lược

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Andy Bruce

Download sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả: Tư Duy Chiến Lược ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KINH DOANH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đối với các nhà quản lý, khả năng hoạch định dài hạn là một kỹ năng vô cùng quan trọng, bởi vì nếu chỉ biết tập trung phát huy tối đa năng lực hoạt động trong ngắn hạn mà không biết “nhìn xa trông rộng” thì sớm muộn gì tổ chức đó cũng sẽ lâm vào khủng hoảng về phương hướng hoạt động.

Một chiến lược hợp lý và đúng đắn sẽ giúp mọi người bảo đảm được rằng những quyết định trong hoạt động hàng ngày phù hợp với lợi ích và phương hướng lâu dài của mình. Nếu không có chiến lược, không tư duy dài hạn, thì những quyết định của ngày hôm nay có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tương lai. Chiến lược còn hình thành được một bộ khung, khuyến khích tất cả mọi người cùng hợp tác, nỗ lực vì một mục tiêu to lớn hơn nhiều so với những mục tiêu nhỏ bé của từng cá nhân.

“Cả thế giới nhường lối cho những ai biết mình đang đi đến nơi nào.” – Khuyết danh.

Quyển sách “Tư Duy Chiến Lược” trong bộ sách “Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả” sẽ giúp bạn đọc vạch ra con đường dẫn đến thành công, hỗ trợ trong việc trau dồi khả năng phân tích và hoạch định tổng hợp. Tất cả các khía cạnh quan trọng trong quá trình phát triển và triển khai chiến lược – từ việc nghiên cứu và thu thập thông tin cơ sở để hình thành một chiến lược mới đến việc đánh giá hoạt động và điều chỉnh thích nghi – đều được giải thích rất rõ ràng trong tập sách này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button