ListTheo chủ đề

Những cuốn sách viết về chiến thắng Điện Biên Phủ nên đọc

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc ta, trở thành một biểu tượng của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta vì độc lập, tự do. Tuyển tập sách viết về Điện Biên Phủ sau đây là bộ tư liệu lịch sử đầy đủ và chính xác nhất về chiến thắng lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Điện Biên Phủ – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Xem giá bán
Cuốn sách viết về Điện Biên Phủ không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là một tác phẩm không những có giá trị về sử học mà còn có giá trị về khoa học quân sự và về văn học.

Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp Và Điện Biên Phủ

Xem giá bán
Cuốn sách không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là một tác phẩm không những có giá trị về sử học mà còn có giá trị về khoa học quân sự và về văn học. Đồng thời, sách cũng khắc họa rõ nét chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh và vị đại tướng thiên tài Võ Nguyên Giáp.

Chiến Dịch Điện Biên Phủ Sự Kiện Con Số

Xem giá bán
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc ta, trở thành một biểu tượng của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta vì độc lập, tự do! Đồng thời, chiến thắng Điện Biên Phủ cũng đánh dấu một bước phát triển mới của cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác – Lênin. Bộ sách viết về Điện Biên Phủ giúp thế hệ hôm nay phần nào hình dung được những gian khổ, hy sinh to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc đọ sức toàn diện, quyết liệt nhất với thực dân Pháp xâm lược.

Viết Về Điện Biên Phủ

Xem giá bán
Nội dung cuốn sách là những trang viết của Thép Mới tại chiến trường Điện Biên Phủ ngay giữa khói lửa đạn bom và sau khi Điện Biên Phủ được giải phóng. Với tính chân thực của báo chí kết hợp với chất phóng khoáng của tư duy văn học, các bài viết in trong cuốn sách không những có ý nghĩa thời sự mà còn có giá trị lịch sử. Cuốn sách là một nguồn tư liệu quý giá với những góc nhìn khách quan, thời sự về 56 ngày đêm làm nên Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, đồng thời là những hồi ức, cảm nhận của tác giả về cuộc chiến và cuộc sống tại vùng Tây Bắc sau hòa bình lập lại.

Hỏi Đáp Về Chiến Dịch Điện Biên Phủ

Xem giá bán
Cuốn sách viết về Điện Biên Phủ này đã kế thừa có chọn lọc nhiều công trình nghiên cứu, tổng kết về chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm giúp độc giả thuận lợi hơn khi nghiên cứu, tìm hiểu về chiến dịch lịch sử này.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button