ListTheo chủ đề

Những cuốn sách viết về Đảng Cộng Sản Việt nam đáng chú ý

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những cuốn sách viết về Đảng Cộng Sản Việt Nam sau đây là bức tranh phản ánh những chặng đường Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với đầy khó khăn, thử thách và những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta suốt từ năm 1930 đến hiện tại.

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem giá bán
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học được giảng dạy trong hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng ở nước ta từ hơn bốn mươi năm nay. Trong thời gian đó đã có nhiều tập giáo trình, đề cương bài giảng về môn học này đuợc biên soạn và ấn hành phù hợp với các đối tượng và yêu cầu đào tạo khác nhau. Cuốn sách viết về Đảng Cộng Sản Việt nam sau gồm ba phần với chín chương và phần kết luận, phản ánh những chặng đường Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với đầy khó khăn, thử thách và những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta suốt từ năm 1930 đến sát thời điểm Đại hội IX của Đảng.

Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam – Nguyễn Hòa

Xem giá bán
Mỗi Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã in đậm vai trò lãnh đạo của Đảng và đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Đảng và của sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là mong muốn và là yêu cầu cần thiết của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hi vọng cuốn sách viết về Đảng này sẽ giúp cho bạn đọc có nhiều thông tin bổ ích để tham khảo, nghiên cứu. Cuốn sách Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam được biên soạn nhân kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định Hướng Dẫn Thi Hành

Xem giá bán
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI – Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Bác Hồ Với Các Kỳ Đại Hội Đảng – Hà Minh Hồng

Xem giá bán
Bác Hồ là linh hồn, là người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị thành lập Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II & III của Đảng. Những câu chuyện về Người trong ba sự kiện trọng đại của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phác họa cụ thể công lao và phong cách làm việc của người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, được mãi mãi lưu giữ trong ký ức nhân dân và mỗi người cộng sản Việt Nam.

Thời Dựng Đảng – Thép Mới

Xem giá bán
“Cả một thời kỳ thai nghén, mang nặng, đẻ đau, đã quyết định tính chất và vai trò của Đảng, hướng đi lên chính xác của đất nước, cái kiên và cái cường của phong trào, độ vững và sức bật của dân tộc và mỗi con người… Lúc này đây, đang có một sự khao khát trở về nguồn để bồi dưỡng cho mình sức mạnh đi tới, khi đến lượt chúng ta đây vươn cao lên để giải quyết tổng hợp những nhiệm vụ nặng nề và rộng lớn của thời kỳ mới, trực tiếp thực hiện những điều mơ ước – vì nó mà sống và chết – của những người cộng sản Việt Nam thuộc lớp đầu tiên.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button