ListTheo chủ đề

5 quyển sách hay về sở hữu trí tuệ nên đọc

Quyền sở hữu trí tuệ được đánh giá như một thứ tài sản vô hình quan trọng đối với người nắm giữ. Quyền này được pháp luật các nước tôn trọng và bảo vệ chặt chẽ bởi các luật định. Bạn đọc có thể tham khảo những cuốn sách hay về sở hữu trí tuệ sau để nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ cũng như khung pháp lý cần biết.

Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Xem giá bán
Nội dung cuốn sách hay về sở hữu trí tuệ này bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ – Nhiều tác giả

Xem giá bán
Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ đưa ra những kiến thức cơ bản nhất về sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhằm khắc phục những điểm yếu và thách thức như ở Việt Nam, nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ là gì, ngay cả ở các cán bộ thực thi quyền; hệ thống pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ còn tản mạn, chồng chéo nhiều văn bản, thiếu sự thống nhất đồng bộ, cho nên khó áp dụng; v.v..

Luật Sở Hữu Trí Tuệ Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Thi Hành

Xem giá bán
Pháp luật sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền của các chủ thể đối với kết quả của hoạt động sáng tạo, đảm bảo sự lành mạnh của các quan hệ xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân trong điều kiện hội nhập và phát triển. Quyển sách hay về sở hữu trí tuệ này giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 19-06-2009 và Luật Sở hữu Trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29-11-2005 đã được sửa đổi, bổ sung.

Các Yếu Tố Của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ – TS. Phùng Trung Tập

Cuốn sách Các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ tập trung phân tích quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật một số nước trên thế giới, có sự dẫn chiếu để so sánh với các công ước quốc tế, đặc biệt lưu ý những vấn đề mới của sở hữu trí tuệ trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Hy vọng cuốn sách hay về sở hữu trí tuệ này sẽ cung cấp những tri thức pháp luật cần thiết để cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sinh viên các trường luật, kinh tế tham khảo phục vụ công tác và học tập.

Các Phương Pháp Thẩm Định Giá Quyền Sở Hữu Trí Tuệ – Đoàn Văn Trường

Xem giá bán
Quyền sở hữu trí tuệ là một loại hình đặc biệt của tài sản vô hình. Do tình trạng đặc biệt của chúng, quyển sở hữu trí tuệ được hưởng sự công nhận và sự bảo vệ đặc biệt của pháp luật. Các tài sản vô hình thường được tạo ra trong tiến trình thông thường của các hoạt động kinh doanh. Còn quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bởi trí tuệ hoặc những hoạt động gây cảm hứng của con người, những hoạt động như vậy là riêng biệt và có ý thức sáng tạo.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button