ListTheo chủ đề

5 quyển sách hay về rủi ro tín dụng nên đọc

Rủi ro tín dụng luôn hiện hữu trong lãnh vực kinh doanh ngân hàng. Việc nhận biết cũng như kiểm soát rủi ro ấy là một trong những nhiệm vụ quan trọng của những người hoạt động trong lãnh vực ngân hàng. Với những cuốn sách hay về rủi ro tín dụng, bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về lĩnh vực này.

Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Xem giá bán
Hoạt động tín dụng ở các ngân hàng thương mại hiện nay chứa đựng nhiều rủi ro cần phải tìm giải pháp phòng ngừa, không để xây ra rủi ro quá nhiều làm thiệt hại đến hoạt động chung  của nền kinh tế và các hệ thống ngân hàng hiện đại. Rủi ro tín dụng còn là nguyên nhân lớn gây ra lạm phát, đặc biệt là khi tín dụng không tạo ra được một giá trị hàng hóa có ích tương xứng với khối tín dụng được cấp. Tài chính hành vi đã được nghiên cứu nhiều ở các nước và qua đó gợi ra những hàm ý trong việc ban hành chính sách công đối với những người hạch định luật lệ thị trường.

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Joel Bessis

Xem giá bán
Hoàn toàn được tái cấu trúc với những tài liệu và thảo luận mới về những sản phẩm tài chính mới, phái sinh, Basel II, mô hình tín dụng dựa trên mô hình cường độ thời gian, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách hay về rủi ro tín dụng cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp.

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu – Dương Hữu Hạnh

Xem giá bán
Các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay không ngừng đẩy mạnh công tác hoàn thiện chính sách rủi ro cho từng khối khách hàng, từng khối ngành; mô hình hóa và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro; xây dựng và cập nhật liên tục báo cáo đánh giá rủi ro; theo dõi và giám sát hàng ngày, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các tỷ lệ an toàn bắt buộc…

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu đề cập, thảo luận các rủi ro chủ yếu, quan trọng nhất mà các ngân hàng hiện đại ngày nay thường xuyên phải đối diện và phải giải quyết một cách hữu hiệu.

Hướng Dẫn Thẩm Định Tín Dụng Và Xử Lý Các Rủi Ro Vay Và Cho Vay Trong Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng

Xem giá bán
Nội dung của cuốn sách hay về rủi ro tín dụng bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Quy định mới về chính sách, tổ chức trong hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Phần thứ hai. Quy định mới về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Phần thứ ba. Quy định mới về vay, hỗ trợ cho vay lãi suất cho vay. Phần thứ tư. Quy định mới về hoạt động thanh toán, mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng

Tín Dụng Ngân Hàng – Lê Văn Tế

Xem giá bán
Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, khi đề cập đến tín dụng, các nhà kinh tế thường đề cập đến vai trò to lớn của nó, vai trò của tín dụng chính là ở chỗ nó tạo một kênh dẫn vốn từ người tạm thời thừa sang người tạm thời thiếu vốn, với tư cách là người sử dụng cuối cùng. Kênh dẫn vốn đó được thông thoáng chắc chắn sẽ tạo ra được 4 hệ quả quan trọng: Người cho vay sẽ thu lợi tức, người sử dụng cuối cùng số vốn đó sẽ tạo ra lợi nhuận, nền kinh tế có thêm được sản phẩm mới và cuối cùng là sẽ tạo ra được nhiều việc làm. Các hệ quả đó, suy cho cùng chính là tạo cho nền kinh tế ổn định, bền vững và được ví như là mạch máu trong một cơ thể vậy.

Nghiệp vụ tín dụng là một nội dung cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp kiến thức cho sinh viên thuộc các trường đại học nói chung, và sinh viên trong các trường đại học khối kinh tế nói riêng, với mong muốn là giúp họ có điều kiện tiếp cận kiến thức về một lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt mà mọi ngưòi đều thừa nhận.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button