ListTheo chủ đề

5 quyển sách hay về Lý Thường Kiệt cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức giá trị

5 quyển sách hay về Lý Thường Kiệt giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vị tướng này cũng như những chiến công của ông trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt

Xem giá bán

Từ đời Tần, mỗi lúc có một họ thống nhất Trung Hoa, họ ấy liền nghĩ đến việc chiếm các nước nhỏ xung quanh. Tần có Nhâm Hiêu, Triệu Đà; Hán có Lộ Bác Đức đều đã đạt mục đích là diệt họ đang cầm quyền ở đất Việt.

Sau, trong khoảng độc lập hoàn toàn trở lại ở nước ta, những cuộc xâm lăng bắt đầu từ đời Tống, dưới triều Tống Thái Tông, tướng Tống tưởng lấy nước ta dễ, đã khinh cử, nên thất bại hoàn toàn bởi tay Lê Hoàn.

Lần thứ hai, dưới triều Tống Thần Tông, thế vua Tống và Tể tướng Vương An Thạch rất to, nên sự xuất quân được dự bị một cách cẩn thận và đầy đủ: quân hơn mười vạn, sửa soạn một năm, tướng tá tinh nhuệ, kế hoạch định rõ từng chi tiết.

Đáng lẽ nước ta lúc ấy bị đổi thành châu quận của Tống. May! đương thời, có một vĩ nhân cầm quyền, có đủ óc chính trị, biết kết thúc nhân tâm, có cao tài lợi dụng thời cơ, có kinh nghiệm điều binh, khiển tướng.

Bậc ấy là Lý Thường Kiệt.

Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý

Xem giá bán

Lý Thường Kiệt – Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý là một trong những trước tác quan trọng nhất của học giả Hoàng Xuân Hãn (1908-1996). Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các phần nội dung: võ công của Lý Thường Kiệt trong công cuộc bình Chiêm, phá Tống cũng như công lao to lớn của ông đối với Phật giáo.

Qua những khảo cứu văn bia, cổ sử (Việt Nam, Trung Quốc); qua 15 chương sách học giả Hoàng Xuân Hãn đã vẽ lại chân dung và công trạng của Lý Thường Kiệt khá rõ nét: gốc tích; vào cấm đình; thành hoạn quan; kinh phỏng vùng Thanh Hóa, Nghệ An để dẹp loạn và làm yên dân; đánh Chiêm Thành ở trận Nhật Lệ, trận Tu Mao mà ông là đại tướng quân tiên phong; cầm quyền bính (1072, Lý Thánh Tông mất); bang giao Lý – Tống; đánh vào sâu trong đất Tống rồi rút quân trở về phòng thủ ở Nam thùy; kháng cự cuộc tiến công của đại quân Tống, buộc Tống phải lui quân; điều đình với Tống đòi đất đã mất; ra coi đất Thanh Hóa, trị vì yên dân, có công với đạo Phật; về kinh; đi đánh Chiêm lần nữa; qua đời năm Ất Dậu (1105), thọ 86 tuổi (bia Nhữ Bá Sĩ chép 87).

Lý Thường Kiệt – Danh tướng phạt Tống bình Chiêm

Xem giá bán

Suốt cuộc đời Nam chinh Bắc chiến vì nước vì dân trải ba triều vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Thái úy Lý Thường Kiệt luôn giữ trọn giềng mối cương thường, đạo vua tôi, ngoài thì mở mang bờ cõi, trong thì giáo hóa muôn dân, văn võ song toàn, để Đại Việt ta ngày càng hưng thịnh cũng là bậc tướng lĩnh cổ kim chưa từng thấy vậy.

Là một cơ duyên cho tác giả khi chuyển về sinh sống tại chính mảnh đất Ngọc Thụy, Long Biên nơi quê hương của đức Thái úy Lý Thường Kiệt điều đó thôi thúc Nhà văn Phùng Văn Khai phải nhủ lòng sớm hoàn thành cuốn sách nhỏ về ông. Âu cũng là thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ công đức của quan Thái úy vậy.

Gương Sáng Muôn Đời – Kể Chuyện Lý Thường Kiệt

Xem giá bán

Dân tộc Việt Nam tự hào có một bê dày lịch sử, đi cùng với nó là tên tuổi của các danh nhân đã để lại ngàn tiếng thơm cho con cháu muôn đời. Với mong muốn giúp người đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi có thêm những hiểu biết về các nhân vật lịch sử gắn với các sự kiện lịch sử của Việt Nam qua nhiều thời kỳ, Bộ sách “Gương sáng muôn đời” (nhiều tập) kể vê những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triêu đại, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân Pháp, đề quốc Mỹ xâm lược. Nội dung sách chọn lọc những câu chuyện đặc biệt nhất và thân thuộc nhất để làm nỗi bật lên mỗi nhân vật lịch sử với những dấu ấn không phai mờ.

Danh Tướng Lý Thường Kiệt

Xem giá bán

Cuốn “Danh Tướng Lý Thường Kiệt” giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vị tướng này cũng như những chiến công của ông trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Downloadsach

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button