Trang chủ / Booktag: Xây dựng mối quan hệ

Booktag: Xây dựng mối quan hệ

Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Hiệu Quả

Khi biết khách hàng của mình làm gì để kiếm sống, tôi đã không biết phải nhận diện nguồn lực, các cơ hội hay những mối quan hệ cho họ như thế nào. Những thông tin in trên danh thiếp hay những văn bản hợp tác sẽ không thể phản ánh đầy đủ câu chuyện về một doanh nghiệp. Chính vì vậy, mục đích của cuộc hội thoại ban đầu này là để tìm hiểu kỹ hơn về công việc kinh doanh của khách hàng và xác định những cách khác nhau mà tôi có thể làm để tạo thêm giá trị hữu ích cho họ.

Đọc thêm