Trang chủ / Booktag: Kinh tế

Booktag: Kinh tế

Giấc Mơ Hóa Rồng

Một hệ thống tài chính ngân hàng được cải tổ để năng động hơn, một bộ máy hành chính được cải cách để trở nên tích cực hơn, loại trừ được nạn tham nhũng và nạn quan liêu thư lại, sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, nhờ đó tăng cường vị thế cạnh tranh của họ trên thị trường.

Đọc thêm

Lên Gác Rút Thang

Điều quan trọng đối với phát triển kinh tế không đơn giản chỉ là việc bảo vệ tất cả các quyền sở hữu đang hiện hữu, bất chấp bản chất của nó, mà là quyền sở hữu nào được bảo vệ và bảo vệ trong điều kiện nào. Nếu như có nhiều nhóm có khả năng sử dụng một số tài sản hiện hữu nào đó tốt hơn là những người chủ hiện tại, thì tốt hơn là xã hội không bảo vệ quyền sở hữu đang hiện hữu mà thiết lập quyền sở hữu mới, tức là chuyển giao quyền sở hữu cho nhóm sử dụng tốt hơn. Với những quan điểm chung như thế, chúng ta sẽ xem xét một cách chi tiết các thiết chế của quyền sở hữu trí tuệ.

Đọc thêm