Văn học trong nước

Truyện Thúy Kiều

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Du

Download sách Truyện Thúy Kiều ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn;

Tiếng ta còn, nước ta còn.”

(Phạm Quỳnh)

Ấn bản do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo

“Buồn trông cửa bế chiều hôm,

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới sa,

Hoa trôi man mác, biết là về đâu?

Buồn trông nội cỏ dầu dầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh,

BUồn trông gió cuốn mặt duyềnh,

Ầm ầm tiếng sáng kêu quanh ghế ngồi…

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn;

Tiếng ta còn, nước ta còn.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button