Văn học trong nước

Một Hôm Gặp Lại…

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đỗ Hồng Ngọc

Download sách Một Hôm Gặp Lại ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi khoái tùy bút. Không biết tại sao. Chắc là tại cái tạng.

Tùy bút nó gần với thơ hơn. Nó không hư cấu. Nó đến từ cảm xúc hơn là từ tính toán. Nó tùy duyên mà tới. Nó tùy hứng mà nên. Nó tùy nghi mà hiện. Và nó tùy hỷ mà vui… Có lẽ vì thế mà nó được gọi là tùy bút…

Bạn đang có trên tay một tập được gọi là tùy bút, có bài hình như đã đọc ở đâu đó rồi, trong cuốn sách nào đó rồi của tác giả, cũng có thể thấy trên mạng, hoặc trong những email mà người ta forward cho nhau, có khi bị đổi cái tựa, có khi bị nhầm cái tên, có khi thấy ghi là sưu tầm, là khuyết danh… Cùng chẳng khoái ru?

Vậy thì, Một Hôm Gặp Lại… có nghĩa là gặp lại… một hôm, một bài viết đã cũ, đã xưa, đã quen, thì cũng cứ vui nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button