Tiếng anh

Target Band 7 – Third Edition

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Simone Braverman

Download sách Target Band 7 – Third Edition ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIẾNG ANH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Dear reader,

I am glad that you have chosen this book. Here you can find all the help you need to prepare for IELTS test by yourself. Yes, you can actually do it, and I am a living proof to that.

English is not my first language. This is why I had to take the IELTS test, just like you have to. When I started to search for information on the Internet, it took me forever to find, compare and test the efficiency of different techniques and tips.

This book is something I desperately needed when I was studying for my IELTS exam. It. was created to make your life a little easier by supplying you with tips, resources and advice, all put together in one place. Read about the problems I had preparing for IELTS, and may be that will keep you from repeating my mistakes.

My IELTS test was a success and my dream became a reality. With this book you are not alone anymore and hopefully it will help you to fulfill your dreams.

All the best!

Simone Braverman

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button