Marketing

Marketing Quốc Tế

download-sach-marketing-quoc-te1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK MARKETING QUỐC TẾ

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách MARKETING QUỐC TẾ full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH MARKETING

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cuốn sách được chia thành 6 phần (19 chương, 26 tình huống). Kết cấu chung của mỗi chương bao gồm mục tiêu học tập, nội dung chính, các thuật ngữ quan trọng và câu hỏi thảo luận.

♦    Phần 1: Tổng quan (2 chương). Phần này để cập đến phạm vi và các thách thức trong hoạt động marketing quốc tế và sự năng động của thương mại thế giới.

♦    Phần 2: Môi trường văn hóa của thị trường toàn cầu (5 chương). Nội dung các chương giới thiệu với đọc giả sự hình thành của văn hóa, sự linh hoạt của yếu tố văn hóa trong việc đánh giá thị trường toàn cầu. Ngoài ra, những vấn đề thuộc môi trường chính trị và chính sách pháp luật quốc tế cũng được để cập.

♦    Phần 3: Đánh giá các cơ hội của thị trường toàn cầu (4 chương). Nội dung các chương liên quan đến những kỹ thuật trong nghiên cứu thị trường quốc tế, các đặc trưng của thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, châu Phi, Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

♦    Phần 4: Xây dựng chiến lược marketing toàn cầu (7 chương). Nội dung các chương trình bày việc tổ chức và hoạch định hoạt động quản trị marketing toàn cầu và các chiến lược marketing mix cho doanh nghiệp quốc tế.

♦    Phần 5: Thực thi chiến lược marketing toàn cầu (1 chương). Chương này giới thiệu những sáng tạo trong đàm phán với các khách hàng, đối tác và những nhà làm luật quốc tế.

♦    Phần 6: Phụ lục (Sổ tay quốc gia và 26 tình huống). Đây là phần vô cùng hữu ích cho người học và người đọc bởi nó nói đến những vấn đề thực tế đã xảy ra trong quá khứ của các tập đoàn toàn cầu rất lớn như Starbuck, Nestlé, Coke, Pepsi, EuroDisney, Airbus, McDonalds…

Có thể nói đây là một cuốn sách rất đẩy đủ cả về nội dung và kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi đã xem xét và lựa chọn rất kỹ cho lần biên dịch này. Nó được xem như là một tài liệu quốc tế khi được tài bản nhiều lần tại nhiều quốc gia. Cứ mỗi lần tái bản là các tác giả lại tiếp tục bổ sung và hoàn thiện bằng nhiều thông tin, số liệu, biểu đồ, hình ảnh cập nhật. Và đây là lần xuất bản gần nhất của Philip R. Cateora, Mary c. Gilly và Wiliam Graham, phiên bản 16.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button