Chuyên ngành

Tâm lý học trí khôn

coffee_and_books1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : JEAN PIAGET

Download sách Tâm lý học trí khôn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH CHUYÊN NGÀNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một cuốn sách về “Tâm lí học trí khôn” có thể đã bao trùm một nửa lĩnh vực của tâm lí học. Những trang sau đây chỉ hạn chế trong việc phác họa một quan điểm, quan điểm của sự tạo thành “các thao tác” và đặt nó một cách khách quan nhất trong toàn bộ các quan điểm đã được đề xướng. Vấn đề trước tiên là nêu đặc tính của vai trò trí khôn, có tính đến những quá trình thích nghi nói chung (chương 1); đoạn bằng việc xem xét “tâm lí học của tư duy” chỉ rõ rằng hành vi trí khôn bao hàm chủ yếu việc “nhóm họp” các thao tác theo một số cấu trúc xác định (chương 2). Được hình dùng như là hình thức cân bằng mà mọi quá trình nhận thức hướng tới, trí khôn nêu ra vấn đề của các quan hệ của này với sự tri giác (chương 3), với thói quen (chương 4) cùng như những vấn đề về sự phát triển của nó (chương 5) và sự xã hội hóa của nó (chương 6).

Mặc dầu đã có những công trình nổi tiếng phong phú và có giá trị, lí thuyết tâm lí học về những cơ chế của trí tuệ cũng chỉ mới ở những bước khởi đầu, và người ta hầu như mới thoáng thấy mức độ chính xác mà lí thuyết đó chứa đựng. Chính là tôi cố gắng biểu đạt cái ý thức tìm tòi đang thịnh hành này.

Tập sách nhỏ này gồm chất liệu các bài giảng mà tôi đã được may mắn trình bày năm 1942 ở Pháp quốc Học hiệu, vào một thời điểm mà những giáo chức đại học cảm thấy cần thiết phải nêu bật tình đoàn kết của họ trước bạo lực và lòng trung thành của họ với những giá trị vĩnh cửu.

Viết lại những trang này, tôi thật khó quên được sự đón nhận của cử tọa và những giao tiếp mà tôi có được thời gian đó với người thầy P.Janet của tôi và với các bạn H.Piéron, H.Wallon, P.Guillaume, G. Bachelard, P. Masson – Oursel, M. Mauss và nhiều bạn khác của tôi. Tôi cũng không quên I. Meyerson thân mến của tôi đang “chống đỡ” ở nơi khác.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button