Chuyên ngành

Phật Giáo Và Tâm Thức

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đặng Hoàng Xa

Download sách Phật Giáo Và Tâm Thức ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tâm Linh – Tôn Giáo

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Ta là tỉnh thức” – câu nói này của Đức Phật, cho dù câu chuyện trên có thực hay không, chính là cốt lõi của Đạo Phật. “Tỉnh thức”, như Đức Phật giảng, tức là nhìn và hiểu sự vật không phải trên bề mặt của nó, mà đúng như nó có.

Giới thiệu những tinh túy của Phật học bằng một ngôn ngữ trong sáng và mạch lạc, đụng chạm những khái niệm siêu hình và tâm lý vi tế của Phật Học bằng cách trình bày giản dị và dễ hiểu, chính là động cơ của tác giả và có lẽ là một trong những lý do để cuốn sách khiêm tốn này ra mắt bạn đọc.

Nội dung quyển sách bao gồm các chương:

Chương 1: Đức Phật và Phật Giáo

Chương 2: Lược sử các thời kỳ Phật Giáo

Chương 3: Phật Pháp

Chương 4: Thế giới quan Phật Giáo

Chương 5: Luận đề Tâm thức-Cơ thể

Chương 6: Bàn về Duy thức học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button