Chuyên ngành

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo

khoa hoc va nghe thuat lanh dao1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hà Hưng Quốc

Download sách Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH CHUYÊN NGÀNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nội Dung
Chương I Dẫn Nhập:
Tr.7
Đề Xuất Một Mô Hình Cho Lý Thuyết Lãnh Đạo
Tr.24
Những Hoang Đường Trong Vấn Đề Lãnh Đạo
Tr.31 Tả
n Mạn Về Những Trải Nghiệm Chung Quanh Vấn Đề Lãnh Đạo Tr.40 Vài Lời về Quyển Sách.

Chương II Khoa Học & Nghệ Thuật Lãnh Đạo:
Tr.47 Vận Dụng Bản Thân
Tr.48
Biết Chọn Lựa Và Phô Bày Một Thực Thể Thích Hợp
Tr.93 Biết Vun Bồi Kho Tàng Bản Thân
Tr.127
Biết Dọn Mình Để Bước Vào Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.131
Biết Giữ Mình Trong Lúc Gánh Vác Vai Trò Lãnh Đạo
Tr.131
Biết Lắng Nghe
Tr.152
Biết Thích Ứng
Tr.205 Biết Tái Tạo
Tr.228 Biết Rời Bỏ Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.250
Không Để Rớt Vào Con Đường Hư Hoại


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button