Chuyên ngành

1000 Câu Hỏi Đáp Về Thăng Long Hà Nội Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Hải Kế

Download sách 1000 Câu Hỏi Đáp Về Thăng Long Hà Nội Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HÓA – DU LỊCH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chỉ còn ít ngày nữa thôi Thăng Long – Hà Nội yêu dấu của chúng ta tròn 1.000 tuổi. Hà Nội là một trong những Thủ đô có chiều sâu lịch sử – văn hóa, có chiều dày chiến công vào bậc nhất trong lịch sử thế giới. Sự kiện này có ý nghĩa trọng đại, không chỉ đối với nhân dân Thủ đô mà còn đối với đồng bào cả nước, bởi vì Thăng Long – Hà Nội là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã có nhiều họat động thiết thực được triển khai, trong đó việc phổ biến và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử và văn hóa Thủ đô có vị trí quan trọng đặc biệt.

Bộ sách 1.000 câu hỏi – đáp về Thăng Long – Hà Nội được biên sọan là nhằm mục đích này.

Bộ sách 1.000 câu hỏi – đáp về Thăng Long – Hà Nội được biên sọan trên tinh thần cơ bản sau:

Đảm bảo tính tòan diện: đề cập tới tất cả các vấn đề, từ tự nhiên, hành chính, dân cư đến lịch sử, văn hóa, trong đó lịch sử – văn hóa là chủ yếu.

Đảm bảo tính phổ cập: phục vụ nhu cầu tìm hiểu về ngàn năm Thăng Long – Hà Nội của tất cả các tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả nước.

Đảm bảo tính cơ bản và hệ thống, phản ánh một cách khách quan, chính xác những nội dung chính yếu mà không đi sâu vào các nội dung chuyên môn sâu, hay những vấn đề quá nhỏ hẹp.

Bộ sách 1.000 câu hỏi – đáp về Thăng Long – Hà Nội là tổng hợp các kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử và văn hóa Hà Nội là tổng hợp các kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử và văn hóa Hà Nội. Cuốn sách dựa vào nhiều thành tựu của các nhà nghiên cứu đi trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button