Ngoại Ngữ

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Student’s Book

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Leo Jones

Download sách Tiếng Anh Trong Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Student’s Book ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Student’s Book cung cấp một nội dung rất phong phú bao gồm bài viết các loại công việc và những tình huống đa dạng thường gặp, bao gồm các bài tập hỗ trợ cho quyển Student’s Book.

Các bài tập trong Workbook được biên soạn nhằm giúp học viên ôn tập, củng cố cách sử dụng từ và thành ngữ thương mại đã được đề cập trong quyển sách này, giúp học viên nâng cao và rèn luyện kỹ nâng đọc, nghe và viết về các đề tài này trong thương mại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button