Ngoại Ngữ

New Toeic 400 Season 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :

Download sách New Toeic 400 Season 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : HỌC NGOẠI NGỮ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Toeic nay đã được sửa đổi thành New Toeic (Toeic mới). Trong thời gian được cải tiến, bài thi Toeic cũ vẫn có giá trị riêng, nhưng bắt đầu từ cuối tháng 5 năm 2010, New Toeic bắt đầu được đưa vào áp dụng Phần Nói Tiếng Anh là điểm chính yếu trong lần sửa đổi này thông qua việc đưa các tình huống, điều kiện sử dụng ngôn ngữ thực tế vào bài thi.

New Toeic

Part 1: Câu hỏi hình ảnh – 10 câu
Part 2: Hỏi đáp – 30 câu
Part 3: Hội thoại – 30 câu
Part 4: Cuộc nói chuyện ngắn – 30 câu
Part 5: Hoàn chỉnh câu – 40 câu
Part 6: Hoàn chỉnh đoạn văn – 12 câu
Part 7: Đọc hiểu – 48 câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button