Ngoại Ngữ

Grammar Practice For Intermediate Students

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :

Download sách Grammar Practice For Intermediate Students ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : NGOẠI NGỮ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Grammar Practice for Intermediate Students là giáo trình ngữ pháp mới cung cấp cho học viên các giải thích rõ ràng, súc tích và dễ hiểu về các vấn đề ngữ pháp tiếng Anh cùng các bài tập thực hành ứng dụng về các vấn đề đó.

Cuốn sách có thể được dùng theo một trong hai cách:
* Giảng dạy trên lớp như một giáo trình với sự hướng dẫn của giáo viên
* Tự học và thực hành ở nhà

Trong trường hợp tự học, các bạn dùng phần Index (Tra cứu) và Contents (Mục lục) để tra tìm các vấn đề hay phần mà bạn muốn học hay thực hành. Sau đó đọc lời giải thích, làm các bài tập và kiểm tra kết quả của bạn dựa vào phần Answer.
Grammar Practice for Intermediate Students chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button