Ngoại Ngữ

Grammar Power 2nd Edition

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Grammar Power 2nd Edition ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : NGOẠI NGỮ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cuốn sách này được biên soạn nhằm phát triển kỹ nǎng sử dụng tiếng Anh của các học viên mới bắt đầu học tiếng Anh như ngoại ngữ thứ hai hoặc đã học tiếng Anh ở trình độ thấp. Cuốn sách này có thể vừa là một cuốn sách tham khảo, vừa là giáo trình tiếng Anh hữu ích, giúp học viên tiếp cận dễ dàng đến với các từ ngữ, cách sử dụng và những cấu trúc cơ bản của tiếng Anh.

Sách gồm 10 chương, cuối mỗi chương có một bài ôn tập củng cố và kiểm tra kiến thức của các học viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button