Ngoại Ngữ

Bí Quyết Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Bí Quyết Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : NGOẠI NGỮ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Những câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trong tập sách này chú trọng nhiều vào cấu trúc ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh – tức phần ngữ pháp – là những phần chủ yếu của các kỳ thi. Tuy nhiên, do ngữ pháp tiếng Anh là một lĩnh vực quá rộng, không thể học hết trong một sớm một chiều, nên trong tập sách mỏng này, chúng tôi đặt trọng tâm vào một số chủ điểm quan trọng nhất – vốn rất thường gặp trong tất cả các kỳ thi. Sau khi xem xét hàng trăm đề thi tiếng Anh của các kỳ thi quốc tế cũng như trong nước, chúng tôi nhận thấy, tựu trung, những câu hỏi thường chủ yếu xoay quanh các vấn đề sau đây:

– Subject-verb agreement (Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ)

– Parallelism (Luật song hành hay cấu trúc song hành)

– Pronoun-antecedent agreement (Sự phù hợp giữa đại từ và tiền từ)

– Pronoun usage (Cách dùng đại từ)

– Adjective and adverb usage (Cách dùng tính từ và trạng từ)

– Comparatives and superlatives of adjectives and adverbs (So sánh hơn và cao nhất của tính từ và trạng từ)

– Verb usage (Cách dùng động từ)

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button