Kinh doanh - đầu tư

Tương Lai Của Quản Trị

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Gary Hamel

Download sách Tương Lai Của Quản Trị ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KINH TẾ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trong tương lai của quản trị, Gary Hamel chứng minh rằng ngày nay các tổ chức đang cần đổi mới quản trị hơn bao giờ hết. Mô hình quản trị hiện tại tập trung vào kiểm soát và tính hiệu quả – không còn phù hợp trong một thế giới mà khả năng thích nghi và tính sáng tạo là không thể thiếu để kinh doanh thành công. Không chỉ phá bỏ triệt để hệ thống niền tin cố hữu ngăn cản các công ty của thế kỷ XXI vượt qua những thách thức mới, Hamel còn đưa ra cách thức giúp các công ty từng bước trở thành nhà đổi mới quản trị, Hamel tiết lộ:

– Những thách thức sống còn sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh trong thế giới đầy biến động ngày nay.

– Ảnh hưởng tiêu cực của những niềm tin cố hữu trong quản trị

– Tiềm năng của Web trong quá trình dân chủ hóa việc thực hành quản trị

– Những hành động mà công ty của bạn có thể thực hiện bây giờ để tạo dựng lợi thế quản trị cho bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button