Kinh doanh - đầu tư

Tiếp Thị Tại Sao Kim

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hermawan Kartajaya

Download sách Tiếp Thị Tại Sao Kim ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KINH TẾ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tiếp Thị Tại Sao Kim – Khai Thác Tính Nữ Trong Mỗi Người: Sao kim là hành tinh nơi mà các nghiên cứu định tính có giá trị hơn nghiên cứu định lượng. Vì sao vậy? Vì cư dân của sao Kim ít khi đưa ra các câu trả lời chính xác, đặc biệt trong các vấn đề nhạy cảm. Do đó, những người làm tiếp thị tại sao kim phải hông chỉ có khả ănng giải thích mà còn phải có thể dùng trực giác để nhận biết. Dữ liệu mềm sẽ thay thế dữ liệu cứng. Nếu chờ đợi một phản ứng nào từ các cư dân sao Kim, bạn sẽ luôn bị muộn. Bạn không thể chỉ hỏi họ, bạn phải mang lại cho họ cái gì đó trước khi họ hỏi về thứ ấy. Trong khi việc xây dựng nhãn hiệu là yếu tố tạo khác biệt của tiếp thị, công việc này tại Sao Kim đồng nghĩa với việc xây dựng uy tín. Không có cảm hứng, tình cảm và tinh hoa cho nhãn hiệu, các cư dân sao Kim sẽ không nhận ra uy tín, mà thiếu điều này họ sẽ khônh có lòng trung thành với nhãn hiệu đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button