Trang chủ / Review (page 21)

Review

Có Một Nơi Gọi Là Chốn Này

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Cecelia Ahern NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  542 Ngày xuất bản  05-2011 Giá bán Giới thiệu sách Sandy Shortt là nữ …

Đọc thêm

Giã Biệt Tình Xa

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Rachel Gibson NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  Chibooks Số trang  412 Ngày xuất bản  06-2011 Giá bán Giới thiệu sách Liệu có thể trao …

Đọc thêm

Cõi Người

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Sâm Thương NXB  NXB Thanh Niên Công ty phát hành  Phương Nam Số trang  276 Ngày xuất bản  02-2012 Giá bán Giới thiệu sách “Con đã hiểu …

Đọc thêm

Bất Cứ Điều Gì Em Muốn

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jennifer Crusie NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Chibooks Số trang  304 Ngày xuất bản  03-2012 Giá bán Giới thiệu sách Mitch Peabody nhanh chóng …

Đọc thêm

Biển Của Vô Cùng

Thể loại  Văn học trong nước Tác giả  Thủy Trương NXB  NXB Tri Thức Công ty phát hành  Phương Nam Số trang  250 Ngày xuất bản  04-2012 Giá bán Giới thiệu sách Trong “Biển của …

Đọc thêm

Chỉ Cần Em Biết Khóc

Thể loại  Văn học trong nước Tác giả  Nguyễn Anh Đào NXB  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Công ty phát hành  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Số trang  142 Ngày xuất bản  04-2012 …

Đọc thêm

Con Tàu Đi Tìm Sân Ga

Thể loại  Văn học trong nước Tác giả  Tiểu Quyên NXB  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Công ty phát hành  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Số trang  114 Ngày xuất bản  04-2012 Giá …

Đọc thêm

Xơ Carrie

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Theodore Dreiser NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Liên Việt Số trang  607 Ngày xuất bản  04-2012 Giá bán Giới thiệu sách Xơ Carrie là …

Đọc thêm

Cho Đến Khi Giã Từ Trần Thế

Thể loại  Văn học trong nước Tác giả  Phan Quang NXB  NXB Phụ Nữ Công ty phát hành  NXB Phụ Nữ Số trang  290 Ngày xuất bản  11-2011 Giá bán Giới thiệu sách Nhà báo …

Đọc thêm

Vùng Đất Vắng Linh Hồn

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Alyson Noël NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  436 Ngày xuất bản  06-2012 Giá bán Giới thiệu sách Ever và Damen đã …

Đọc thêm

Chạm Yêu

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Sarah Dessen NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  First News – Trí Việt Số trang  416 Ngày xuất bản  07-2012 Giá bán Giới thiệu sách …

Đọc thêm

Big Bang Bỏ Túi

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Thu Nguyệt NXB  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Công ty phát hành  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Số trang  252 Ngày xuất bản  08-2007 Giá …

Đọc thêm

Lâu Đài Gỗ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Tiểu Sư NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  Huy Hoang Bookstore Số trang  210 Ngày xuất bản  10-2012 Giá bán Giới thiệu sách Trải qua …

Đọc thêm

Hồ Tuyệt Mệnh

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Quỷ Cổ Nữ NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  IPM Số trang  404 Ngày xuất bản  08-2012 Giá bán Giới thiệu sách Chuyện là, có …

Đọc thêm

Nhà Triệu Phú Bất Hạnh

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Harold Robbings NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Huy Hoang Bookstore Số trang  210 Ngày xuất bản  10-2012 Giá bán Giới thiệu sách Câu chuyện …

Đọc thêm

Những Bà Vợ Hollywood

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jacqueline Jill Jackie Collins NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Huy Hoang Bookstore Số trang  210 Ngày xuất bản  10-2012 Giá bán Giới thiệu sách …

Đọc thêm

Đồng Tiền Thấm Máu

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Pierre Rey NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Huy Hoang Bookstore Số trang  210 Ngày xuất bản  10-2012 Giá bán Giới thiệu sách Tiền đáng …

Đọc thêm

Lời Anh Muốn Nói

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Suzanne Brockmann NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Thái Uyên Số trang  260 Ngày xuất bản  11-2012 Giá bán Giới thiệu sách Sandy Knick là …

Đọc thêm

Vợ Đông Chồng Tây

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Kiều Bích Hương NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  198 Ngày xuất bản  09-2012 Giá bán Giới thiệu sách Cuốn sách này …

Đọc thêm

Thiên Thần Của Anh

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Suzanne Brockmann NXB  NXB Lao Động Công ty phát hành  Thái Uyên Số trang  343 Ngày xuất bản  08-2012 Giá bán Giới thiệu sách Khi người lính …

Đọc thêm

Muối Của Tình Yêu

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Sarah Dessen NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  First News – Trí Việt Số trang  312 Ngày xuất bản  08-2012 Giá bán Giới thiệu sách …

Đọc thêm

Báo Ứng

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Philip Roth NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  250 Ngày xuất bản  03-2013 Giá bán Giới thiệu sách Báo Ứng lấy bối …

Đọc thêm

Con Đường Đói Khổ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Ben Okri NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Phương Nam Số trang  640 Ngày xuất bản  03-2013 Giá bán Giới thiệu sách Tác phẩm Con …

Đọc thêm