Trang chủ / Review (page 20)

Review

Đất Dữ

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jorge Amado NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Đông A Số trang  380 Ngày xuất bản  12-2016 Giá bán Giới thiệu sách Cuộc đấu tranh …

Đọc thêm

Hảo Hán Nơi Trảng Cát

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jorge Amado NXB  NXB Kim Đồng Công ty phát hành  Đông A Số trang  342 Ngày xuất bản  12-2016 Giá bán Giới thiệu sách Hảo Hán Nơi …

Đọc thêm

Bích Ngọc

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Kerstin Gier NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Nhã Nam Số trang  Đang cập nhật Ngày xuất bản  03-2016 Giá bán Giới thiệu sách Càng …

Đọc thêm

Cuộc Giải Cứu Của Budo

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Matthew Dicks NXB  NXB Phụ Nữ Công ty phát hành  NXB Phụ Nữ Số trang  331 Ngày xuất bản  10-2015 Giá bán Giới thiệu sách “CUỘC GIẢI …

Đọc thêm

Chào Mừng Đến Với N.H.K!

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Tatsuhiko Takimoto NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  IPM Số trang  314 Ngày xuất bản  08-2015 Giá bán Giới thiệu sách Ném bừa một hòn …

Đọc thêm

Hẹn Em Nơi Cafe Cupcake

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jenny Colgan NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Skynovel Số trang  420 Ngày xuất bản  12-2016 Giá bán Giới thiệu sách “Một câu chuyện ngọt …

Đọc thêm

Đố Dám Yêu Em

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Carly Phillips NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Chibooks Số trang  376 Ngày xuất bản  03-2011 Giá bán Giới thiệu sách Một câu chuyện về …

Đọc thêm

Cô Gái Bán Ô Màu Đỏ

Thể loại  Văn học trong nước Tác giả  Trần Minh Hợp NXB  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Công ty phát hành  NXB Văn Hóa – Văn Nghệ Số trang  Đang cập nhật Ngày xuất …

Đọc thêm

Cho Tình Yêu Ở Lại

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Tân Hoa NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  Phương Nam Số trang  84 Ngày xuất bản  05-2011 Giá bán Giới thiệu sách Bình đẳng giới …

Đọc thêm

Ngựa Ô Yêu Dấu

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Anna Sewell NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Đông A Số trang  292 Ngày xuất bản  05-2011 Giá bán Giới thiệu sách Cuốn sách tuyệt …

Đọc thêm

Hẳn Là Yêu

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Rachel Gibson NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  Chibooks Số trang  392 Ngày xuất bản  06-2011 Giá bán Giới thiệu sách Điều không may xảy …

Đọc thêm

Cửa Mật

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Christine Kerdellant, Éric Meyer NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  464 Ngày xuất bản  01-2012 Giá bán Giới thiệu sách Bọn tin …

Đọc thêm

Malice – Đừng Hòng Thoát!

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Chris Wooding NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  428 Ngày xuất bản  11-2009 Giá bán Giới thiệu sách Truyện kể về một …

Đọc thêm

Sự Hiểm Ác Xinh Đẹp

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Rebecca James NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  362 Ngày xuất bản  01-2011 Giá bán Giới thiệu sách Sau một tấn thảm …

Đọc thêm

Chuyến Tàu Mang Tên Dục Vọng

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Tennesse Williams NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  234 Ngày xuất bản  10-2011 Giá bán Giới thiệu sách Chuyến tàu điện có …

Đọc thêm

Khi Harry Gặp Sally

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Nora Ephron NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  158 Ngày xuất bản  10-2011 Giá bán Giới thiệu sách Có một bộ phim …

Đọc thêm

Cõi Sâu

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Roderick Gordon NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  530 Ngày xuất bản  02-2012 Giá bán Giới thiệu sách CÕI SÂU là tập …

Đọc thêm

Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Susan Donovan NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Chibooks Số trang  396 Ngày xuất bản  02-2012 Giá bán Giới thiệu sách Josie Sheehan thu thập …

Đọc thêm

Truyện Loài Vật

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Ernest Thompson Seton NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Đông A Số trang  575 Ngày xuất bản  08-2011 Giá bán Giới thiệu sách Là tác …

Đọc thêm

Nhện Tuyết

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jenny Nimmo NXB  NXB Trẻ Công ty phát hành  NXB Trẻ Số trang  150 Ngày xuất bản  10-2007 Giá bán Giới thiệu sách Nhện tuyết, Mặt trăng …

Đọc thêm

LoLa Chạy Trốn

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Rachel Gibson NXB  NXB Thời Đại Công ty phát hành  Chibooks Số trang  376 Ngày xuất bản  06-2011 Giá bán Giới thiệu sách Không ai có thể …

Đọc thêm

Lời Tiên Tri Của Giọt Sương

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Nhật Chiêu NXB  NXB Hội Nhà Văn Công ty phát hành  Phương Nam Số trang  264 Ngày xuất bản  08-2011 Giá bán Giới thiệu sách Quyển sách …

Đọc thêm

Quyền Lực Thứ Tư

Thể loại  Văn học nước ngoài Tác giả  Jeffrey Archer NXB  NXB Văn Học Công ty phát hành  Huy Hoang Bookstore Số trang  748 Ngày xuất bản  08-2011 Giá bán Giới thiệu sách Cuốn tiểu …

Đọc thêm